Dialogul Naţional Politic în domeniul mediului şi dezvoltării la nivel local

Pe data de 11 iunie 2010 Ministrul Mediului, Domnul Gheorghe ŞALARU a deschis şi moderat cel de al doilea Seminar Naţional Zonal “Mediul şi dezvoltarea social-economică la nivel local”, organizat în cadrul Dialogului Naţional Politic în domeniul mediului şi dezvoltării, realizat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Secretariatul Grupului Special de Lucru al OCED. În cuvântul sau de deschidere Ministrul Mediului a subliniat importanţa managementului de mediu la nivel local şi al colaborării strânse între autorităţile de mediu şi autorităţile locale.
Seminarul s-a desfăşurat în sediul Consiliului Raional Cimişlia şi a adunat preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor de sud ale ţării, reprezentanţi ai consiliilor raionale, primari, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti de mediu locale, inspecţiilor ecologice raionale.
După discuţiile de bază, axate pe priorităţile managementului de mediu la nivel local şi eficienţa utilizării fondurilor publice, s-a constatat că promovarea implementării politicii de mediu poate să se reflecte pozitiv asupra dezvoltării social-economice la nivel local, să asigure dreptul la un mediu sănătos şi să favorizeze relansarea activităţilor economice. S-a propus de a găsi soluţii pentru înlăturarea barierelor în implementarea cerinţelor de mediu la nivel local: capacităţilor reduse la nivel de raion şi lipsa capacităţilor la nivel de primării (nu sunt desemnate persoane responsabile, nu sunt specialişti în domeniu, nu este informaţie suficientă), şi constrângerilor bugetelor locale (bugetele locale nu includ cheltuieli de mediu, iar fondurile ecologice locale sunt foarte mici). Participanţii au optat pentru elaborarea mecanismelor de influenţă al APL asupra agenţilor economici pe probleme de protecţie a mediului, conlucrarea APL cu inspectoratul în problema dată. Printre soluţiile posibile, care vor contribui la promovarea activităţilor de mediu la nivel local, se numără şi promovarea elaborării planurilor locale de acţiuni de mediu la nivel de raion, comună, descentralizarea fondurilor ecologice locale, finanţarea programelor tematice, prin concurs, pentru APL. A fost propus, de asemenea, ca Ministerul Mediului să elaboreze o bază de date cu toate acţiunile de mediu la nivel local, să promoveze proiecte internaţionale pentru raioanele şi localităţile ţării.

Pe data de 11 iunie 2010 Ministrul Mediului, Domnul Gheorghe ŞALARU a deschis şi moderat cel de al doilea Seminar Naţional Zonal “Mediul şi dezvoltarea social-economică la nivel local”, organizat în cadrul Dialogului Naţional Politic în domeniul mediului şi dezvoltării, realizat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Secretariatul Grupului Special de Lucru al OCED. În cuvântul sau de deschidere Ministrul Mediului a subliniat importanţa managementului de mediu la nivel local şi al colaborării strânse între autorităţile de mediu şi autorităţile locale.         Seminarul s-a desfăşurat în sediul Consiliului Raional Cimişlia şi a adunat preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor de sud ale ţării, reprezentanţi ai consiliilor raionale, primari, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti de mediu locale, inspecţiilor ecologice raionale.
După discuţiile de bază, axate pe priorităţile managementului de mediu la nivel local şi eficienţa utilizării fondurilor publice, s-a constatat că promovarea implementării politicii de mediu poate să se reflecte pozitiv asupra dezvoltării social-economice la nivel local, să asigure dreptul la un mediu sănătos şi să favorizeze relansarea activităţilor economice. S-a propus de a găsi soluţii pentru înlăturarea barierelor în implementarea cerinţelor de mediu la nivel local: capacităţilor reduse la nivel de raion şi lipsa capacităţilor la nivel de primării (nu sunt desemnate persoane responsabile, nu sunt specialişti în domeniu, nu este informaţie suficientă), şi constrângerilor bugetelor locale (bugetele locale nu includ cheltuieli de mediu, iar fondurile ecologice locale sunt foarte mici). Participanţii au optat pentru elaborarea mecanismelor de influenţă al APL asupra agenţilor economici pe probleme de protecţie a mediului, conlucrarea APL cu inspectoratul în problema dată. Printre soluţiile posibile, care vor contribui la promovarea activităţilor de mediu la nivel local, se numără şi promovarea elaborării planurilor locale de acţiuni de mediu la nivel de raion, comună, descentralizarea fondurilor ecologice locale, finanţarea programelor tematice, prin concurs, pentru APL. A fost propus, de asemenea, ca Ministerul Mediului să elaboreze o bază de date cu toate acţiunile de mediu la nivel local, să promoveze proiecte internaţionale pentru raioanele şi localităţile ţării.

Sursa: MERN

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.