Informatie cu privire la starea spatiilor verzi din mun. Chisinau

1. Padurea Parc ?Calea Orheiului?, str. Calea Orheiului, S=88,5ha.
Varsta arboretului 30-35 ani, consistenta 0,6;
2. Padurea Parc ?Lunca Gastii?, str. Soseaua Balcani, S=230,8ha.
Varsta arboretului 30-35 ani, consistenta 0,6-0,7;
3. Padurea Parc ?Petricani?, str. Mircesti ? str. Petricani, S=58,23ha.
Varsta arboretului 25-30 ani, consistenta 0,6-0,7;
4. Padurea Parc ?Pruncul?, sos. Balcani, S=22,74ha.
Varsta arboretului 30 ani, consistenta 0,8;
5. Padurea Parc ?Buiucani?, str. Calea Iesilor, S=64,6ha.
Varsta arboretului 35 ani, consistenta 0,6-0,7;
6. Padurea Parc ?Butoias?, str. Calea Iesilor, S=122,4ha.
Varsta arboretului 35 ani, consistenta 0,6-0,7;
7. Padurea Parc ?Schinoasa?, sos. Hancesti, S=149,7ha.
Varsta arboretului 35 ani, consistenta 0,6-0,7;
8. Padurea Parc ?Calea Basarabiei?, str. Calea Basarabiei, S=16,42ha.
Varsta arboretului 30 ani, consistenta 0,6-0,7;
9. Padurea Parc ?Muncesti?, bd. Dacia, S=165,88ha.
Varsta arboretului 35 ani, consistenta 0,6-0,7;
10. Padurea Parc ?Riscani?, str. Alecu Russo ? M. Sadoveanu, S=200,3ha. Varsta arboretului 25-30 ani, consistenta 0,7;
11. Padurea Parc ?Nistrean?, or. Vadul lui Voda, S=502,0ha.

Sub aspect administrativ este parte componenta a AGSV, gospodarirea parcului se efectueaza in baza amenajamentului silvic. Compozitia arboretului 21Pl+17Ul+14St+14Sc+34Dv (Artarul American ocupa o suprafata de 9,5ha ceea ce reprezinta 2 procente din intreaga suprafata). In ceea ce priveste repartitia suprafetelor pe clase de varsta, situatia se reprezinta astfel:
o 53,8ha – 20 ani;
o 39,1ha – 40 ani;
o 77,4ha – 60 ani;
o 220,9ha – 80 ani;
o 8,6ha – 100 ani.
12. Padurea Parc din or. Vatra ocupa suprafata de 11ha, este amplasat pe partea stanga a lacului de acumulare ?Ghidighici?. Conform Hotararii Guvernului RM nr.499 din 11.09.1996 terenul dat a fost atribuit in gestiunea Primariei or. Vatra. Starea Fitosanitara a parcului este nesatisfacatoare. Lucrari de intretinere si conducere a arboretului nu se aplica.
13. Parcul public din or. Codru.
Este cuprins intre strazile Grenoble si Costiujeni si are o suprafata de 9,45ha. Statutul de Parc public municipal in componenta primariei or. Codru i-a fost atribuita in baza deciziei 8/27 din 02.04.1998. Starea fitosanitara este satisfacatoare.
14. Parcul din or. Codru.
Str. Grenoble (Vila Antonescu). Se afla in stare fitosanitara nesatisfacatoare. Lucrari de intretinere si conducere a arboretului nu se aplica.

Lucrari de conducere si intretinerea a padurilor parcuri sunt efectuate in baza amenajamentului silvic, elaborat de catre Societatea ?Progresul Silvic?, Chisinau 1997, valabil pana in decembrie 2006 si acordate cu organele de mediu. Starea fitosanitara a arboretului este satisfacatoare.
In municipiul Chisinau au fost aprobate hotarele 6 parcuri conform deciziei 19/1 din 28.09.2000, un parc din str. Ceucari prin decizia nr.13/27-7 din 27.03.2003, un parc din str. Milescu Spataru in baza Deciziei nr.9/30 din 15.03.2001 si un parc din str. Vadul lui Voda in baza deciziei nr.10/2 din 02.04.2001. Din ele fac parte:
15. Parc ?Valea Morilor?, str. A. Mateevici ? Drumul Viilor, S=113,9ha.
16. Parc ?Rascani?, str. M. Sadoveanu, S=87,12ha.
17. Parc ?Valea Trandafirilor?, str. Trandafirilor ? bd. Decebal, S=148,0ha.
18. Parc ?Mircesti?, str. Petricani ? str. Mircesti, S=85,21ha.
19. Parc ?La izvor?, str. Calea Iesilor ? str. Mesager, S=163,6ha.
20. Parc ?Valea Farmicelor?, str. Valea Crucii, S=53,55ha.
21. Parcul din strada Ceucari, S=6,2ha.
22. Parcul din strada Milescu Spataru, S=59,0ha.
23. Parcul din strada Vadul lui Voda, S=4,8ha.

Lucrarile de ingrijire sunt autorizate de catre agentie in conformitate cu prevederile regulamentului ?cu privire la autorizarea taierilor in fondul forestier si vegetatia forestiera din afara fondului forestier? aprobat prin Hotararea Guvernului al RM nr.27 din 19.01.2004. Compozitia totala a arboretului reprezinta 25Pa+16Sc+10St+10Pl+Dv.
In raza orasului exista 4 Gradini Publice S=27,68ha, 31 unitati de scuaruri S=124,41ha, spatii verzi din cuprinsul arterelor de circulatie S=60,69ha, spatii verzi dea lungul cailor de acces si comunicatie cu S=257,76ha si din interiorul cartierelor S=616,84ha.

Pe parcursul anului 2005 la compartimentul Flora-fauna s-au intocmit 505 acte de control privind starea si protectia spatiilor verzi ale localitatilor urbane si rurale din municipiu Chisinau.
In rezultatul examinarii diverselor semnale si raidurilor organizate au fost intocmite 40 procese-verbale in baza art.151 CCA pe faptul taierii ilicite a arborilor si arbustilor.
De asemenea pe 15 cazuri au fost inaintate demersuri organelor de politie din sectoarele municipiului Chisinau, pentru identificarea si sanctionarea persoanelor vinovate de taierea ilicita a 44 arbori, prejudiciul fiind de 36.756,00 lei.
Cele mai flagrante cazuri depistate:
1. De catre S.R.L. ?Aderent Grup? din str. Melestiu, 16/2 au fost taiati ilicit 18 arbori de speciile salcam-17un si plop-1un. Pe cazul dat a fost intocmit un act de control si proces-verbal in baza art.151 CCA Dlui V.Lupascu care a admis taierea arborilor fara acordul organelor de resort. De asemenea a fost calculat si prejudiciul cauzat mediului in suma de 10062 lei. Materialele intocmite au fost inaintate spre examinare in Judecatoria sectorului Centru
2. In str. Timis (la hotar cu parcul ?Valea Morilor?) a fost depistat faptul taierii ilicite a 13 arbori de diferite specii de pe lotul de pamant ce apartine Dlui Danil Levita. Ca rezultat s-a intocmit proces-verbal in baza art. 151 CCA si calculat prejudiciul in suma de 15615,2 lei, care a fost achitat benevol in fondul extrabugetar al agentiei. Procesul-verbal intocmit a fost inaintat spre examinare in Judecatoria sectorului Centru.
In luna mai a anului curent s-a efectuat controlul obiectivelor in constructie amplasate in spatiile verzi ale mun. Chisinau si s-a efectuat o evaluare a obiectivelor din Parcul ?Valea Morilor?. In adresa autoritatii centrale pentru mediu a fost pregatita informatia privind veridicitatea amplasarii obiectivelor in spatiile verzi cu indicarea avizelor eliberate de catre organele pentru mediu.
Despre masurile intreprinse privind lichidarea consecintelor constructiilor obiectivelor din parcul ?Valea Morilor? agentia a informat autoritatea centrala pentru mediu si anume:
– obiectivul in reconstructie al S.A. ?Toamna? din str. A. Mateevici, 133-A a fost sistat de catre Agentia Ecologica Centru prin Hotararea de Sistare nr.21-01/1-14 din 16.05.05. Directorului firmei Dlui Zacarean Sarchis i-a fost inmanata personal hotararea pentru care a semnat. Din motivul, ca lucrarile de reconstructie au continuat, in adresa Procuraturii sectorului Buiucani a fost inaintat un demers in vederea luarii masurilor de supraveghere a Hotararii de Sistare prin inaintarea sesizarii la lichidarea neajunsurilor constatate;
– directorului Intreprinderii Mixte ?Elita-5-Altepi? S.R.L. Dnei Tatiana Pincevscaia a fost inaintat un demers cu nr.726-01/1-6 din 01.06.05 in vederea demolarii obligatorie a gardului amplasat pe teritoriul parcului. Terenul acordat in arenda pentru amplasarea complexului sportiv-curativ n-a fost coordonat cu organele pentru mediu;
– Compania ?Fa Mir Group? S.A. nu a prezentat in adresa organelor de mediu proiectul de executie, astfel incalcand prevederile Sesizarii nr.18-19-1m/05 din 15.03.05 emisa de catre Procuratura sectorului Buiucani.
Hotarele parcului ?Valea Morilor? si hotarele spatiilor verzi aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chisinau nr.19/1 din 28.09.2000 nu sunt delimitate in natura, din lipsa masurilor topografice, acestea corespund cu mici schimbarii schemelor existente.
Parcul ?La Izvor? dispune de o suprafata de 163,6 ha. Pe teritoriul parcului este amplasat Centru sportiv-distractiv pentru copii si juniori al Asociatiei Sportive Moldo-Americane din R.M. Terenul cu suprafata de 0,750 ha a fost repartizat beneficiarului in baza Deciziei mun. Chisinau nr. 6/25-20 din 22.02.01. Proiectul de executie a fost elaborat in baza Certificatului de Urbanism nr. 1607 din 04.04.01 si supus Expertizei Ecologice de Stat prin Avizul nr. 14/397 din 08.12.03.
Padurea parc ?Pruncul? – ocupa o suprafata de 22,74 ha.
Firmei ?Sanatate Buna? S.R.L.- s-a acordat suprafata de 2,9 ha pentru constructia unui kamping cu centru de asanare si recreatie, prin Incheierea de acordare a terenului pentru proiectarea obiectivului nr. 324-01/1-15 din 14.07.04 eliberata de Agentia Ecologica Centru. Conform Hotararii Guvernului RM nr. 445 din 22.07.93 privind repartizarea si folosirea terenurilor, si in baza actului de control nr. 029246 din 23.09.04, intocmit de catre agentie in comun ci Inspectoratul Ecologic de Stat, s-a acordat suplimentar terenul cu suprafata de 0,3 ha pentru proiectarea obiectivului pe teritoriul padurii parc ?Pruncul?.
Inspectoratul Ecologic de Stat prin demersul nr. 1188 din 23.09.04 a informat beneficiarul, ca in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului RM nr. 978 din 02.09.04, amplasarea obiectelor in spatiile verzi se va efectua in baza planului urbanistic de detaliu, elaborat din contul beneficiarului, care va fi coordonat cu Departamentul constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului, Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale si aprobat de Consiliul municipal Chisinau. Lucrarile de constructie vor fi posibile numai in baza avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat.
La data de 12.05.05 a fost efectuat controlul ecologic – actul de control nr. 004314, la care s-a constatat, ca beneficiarul n-a inceput lucrarile de constructie a obiectivului respectand indicatiile date de catre organele de mediu.
Scuarul din strada Bucuriei – dispune de o suprafata de 1,27 ha
Firmei ?Rusalina-Com? S.R.L. in baza Deciziei Primariei mun. Chisinau nr. 19/10-7 din 24.05.03 i-a fost repartizat lotul de pamant cu suprafata de 130 mp, din teritoriul scuarului, pentru proiectarea si construirea unui pavilion comercial de alimentatie publica cu terasa de vara. Amplasarea obiectivului a fost coordonata cu Agentia Ecologica Centru prin incheierea nr. 23/10-19 din 30.09.03, Centru de Medicina Preventiva Municipal Chisinau prin avizul nr. 443 din 10.09.03 si alte organe responsabile. Proiectul de executie a fost supus Expertizei Ecologice de Stat prin avizul nr. 1277-03/1-1-94 din 25.06.04. Terenul repartizat este liber de vegetatie forestiera.
Scuarul din strada Vasile Lupu – ocupa o suprafata de 0,172 ha.
La data de 07.04.05, Agentia Ecologica Centru, a efectuat controlul ecologic privind legitimitatea obiectului in constructie amplasat in scuar. Ca rezultat s-a depistat, ca lucrarile de constructie sunt efectuate de catre I.I. ?M.S. Roitman? in lipsa coordonarilor cu organele de stat de protectie a mediului.
In rezultatul inspectiei s-a intocmit act de control nr. 005199 din 07.04.2005, proces-verbal cu privire la contraventia administrativa nr.033165 din 07.04.2005 in temeiul art. 851 alin. 2 al CCA al R.M. in privinta directorului I.I. ?M.S. Roitman? dlui Mihai Roitman. De asemenea au fost stopate lucrarilor de constructii prin Hotararea de Sistare nr.13-01/1-14 din 12.04.05. Deoarece Hotararea de Sistare nu se respecta, de catre Agentia Ecologica Centru a fost inaintate un demers la Comisariatul de Politie sec. Buiucani nr.1970/06-1-13 din19.05.05 si la Procuratura sec. Buiucani nr.1709-01/1-13 din 10.05.05 pentru luarea masuri de supraveghere a respectarii Hotararii de Sistare si tragerii la raspundere a directorului I.I. ?M.S. Roitman? dlui M. Roitman. La Primaria municipiului Chisinau a fost inaintata scrisoarea nr.651-01/1-6 din 19.05.05 ?Cu privire la reexaminarea si anularea deciziei Primariei municipiului Chisinau nr.16/23-4 din 03.08.2000 ?Cu privire la exploatarea ulterioara a pavilionului comercial din str. V. Lupu Intreprindere Individuale ?M.S. Roitman? in legatura cu ilegalitatea acesteia?.
In Parcul ?Valea Trandafirilor? – au fost amplasate:
SRL ?Cubal Exim?-obiectiv de menire sociala, complex sportiv distractiv cu o suprafata de 0,21ha. Lucrarile de reconstructie au fost coordonate cu organele de mediu in baza incheierii nr. 1986-01/1-6 din 30.12.04 a fost eliberat Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr. 120-03/1-1-166 din 07.02.05. La moment nu se efectueaza lucrarile de reconstructie.
I.M. ?Trans World? SRL ? in baza Decizia Primariei nr. 4/28 din 30.12.99 i-a fost repartizata suprafata de 0,409 ha. Lucrarile de reconstructie nu au fost coordonate cu organele pentru mediu.
Parcul – padure ?Muncesti? ? suprafata de 165,88 ha.
S.R.L. ?Teisor? dispune de o suprafata de 180 m.p. pentru amplasarea obiectivului de menire sociala, pavilion comercial cu terasa de vara. Din motivul lipsei Avizului Expertizei Ecologice de Stat lucrarile de constructiei au fost sistate prin Hotarirea de Sistare nr. 105-01/1-14 din 01.12.04. La moment lucrarile de constructie fiind stopate.
Padurea-parc ?Riscani? – a fost alocat obiectivul ?Organizarea unui teren de volei de plaja? Clubului de volei de plaja ?Victoria ? pe un lot de pamant cu S=0,58 ha.
Amplasarea obiectivului a fost coordonata cu Departamentul Situatii Exceptionale la 24.04.04, Directia Generala Arhitectura si Urbanism la 25.05.03 si 12.05.04, Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi la 24.04.04, SA ?Apa Canal Chisinau? la 06.04.04, SRL ?Chisinau Gaz? la 02.04.04, Departamentul Transport Public si Cai de Comunicatie la 05.04.04, Agentia Ecologica Centru prin incheierea nr.295-01/1-15 din 01.07.04 si alte organe responsabile.
Proiectul a fost elaborat in baza Certificatului de Urbanism nr.4422 din 16.04.03 si este coordonat cu Centrul National Stiintifico ? Practic de Medicina Preventiva prin avizul igienic nr.06h-6/2/776 din 29.10.04 si organele de mediu prin Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr.153-03/1-1-102 din 14.02.05. La moment constructia obiectivului nu este inceputa.
La indicatia Comisiei pentru Administratia Publica, Ecologie si Dezvoltarea Teritoriului a Parlamentului Republicii Moldova a fost creat un grup de lucru privind examinarea situatiei create la Gradina Botanica (Institut) in urma incheierii Acordului cu firma ?Elat-Rentservice? S.R.L.
Nota informativa ?cu privire la respectarea regimului de protectie a Gradinii Botanica? a fost prezentata Autoritatilor Adminisratiei Publice Centrale.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.