Parcul Naţional Orhei – un proiect major cu investiţii de mii de dolari

În Moldova este preconizată deschiderea, la finele anului 2012, a primului parc naţional – Parcul Naţional Orhei, în care urmează a fi investiţi circa 950 de mii de dolari.

Ca atare, deschiderea acestuia este aşteptată încă din anul 1970, însă, din mai multe motive, proiectul a eşuat. De data aceasta, managerii proiectului nu văd nici un obstacol care ar împiedica deschiderea parcului. ”Aceasta este a treia tentativă de a crea Parcul Naţional Orhei. Proiectul este susţinut de autorităţi şi cetăţeni, de aceea noi nu vedem nici un motiv din care s-ar refuza crearea parcului”, a spus managerul proiectului, Alexandru Rotaru.

Din polemică se naşte adevărul

Potrivit lui Rotaru, iniţial reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva” se arătau sceptici în privinţa creării unui parc naţional pe teritoriul Republicii Moldova. „Parcul va fi împărţit în zone: zona de protecţie strictă, zona de protecţie şi recreaţie, zona de lucrări silvice, zona de agrement de lungă durată şi zona economică. În zona de protecţie strictă, care va fi pe o suprafaţă de maximum o mie de hectare, nu se va permite nici o intervenţie, cu excepţia cercetătorilor. Discuţiile au fost cele mai mari la acest subiect. Trebuie să înţelegem că zona de protecţie strictă se scoate din circuitul economic, ceea ce înseamnă pierdere de masă lemnoasă şi bani. Era evident că oamenii nu vor să-şi piardă sursele de venit. Ideea parcului este în interesul naţional, de aceea am cedat noi, au cedat ei şi am ajuns la un consens”, a spus Rotaru.

Potrivit lui, zona de protecţie integrală va include o parte a rezervaţiei peisagistice Trebujeni de lîngă Orheiul Vechi. La fel, va include regiunea Mănăstirii Curchi, unde este un sector important de pădure seculară cu o biodiversitate ridicată şi cîteva locuri din cadrul rezervaţiei peisagistice Ţigăneşti. El menţionează că aceste trei sectoare sînt cele mai importante.

Un parc fără gard şi casier la intrare

Teritoriul prevăzut pentru Parcul Naţional Orhei este de 33,844 ha, inclusiv 18379,3 ha de pădure aparţinînd întreprinderilor silvice Orhei şi Călăraşi. Parcul va include 18 comune din 4 raioane. „Este un teritoriu foarte mare, evident că de gard nici nu putem vorbi. Ceea ce ţine de întreţinerea parcului, noi am prevăzut în Regulamentul de funcţionare – plata pentru recreere. Să zicem că pe teritoriul parcului vor fi 5-10 puncte amenajate pentru recreere. Pentru a intra acolo, ar trebui achitată o taxă. Însă aplicarea unei taxe pentru intrare în parc este ceva ireal, pentru că sînt 18 localităţi în care trăiesc oameni”, a menţionat consultantul GIS (Geographic Information Systems), Vitalie Dilan. Potrivit lui, în parc vor fi amenajate 5 trasee turistice, iar pe tot teritoriul parcului vor fi instalate marcaje.

Noi perspective, mai multe venituri

Colaboratorii proiectului afirmă că primul parc naţional din Moldova va beneficia de un regim special de ocrotire şi conservare, pentru că aici există, potrivit specialiştilor, specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice, cu valoare ecologică, ştiinţifică recreaţională şi culturală deosebită. „Relieful acestei zone îi oferă un caracter unic în Europa, însă la fel de importante sînt şi oportunităţile pe care acest parc naţional le poate deschide pe plan ştiinţific, educativ, recreativ şi, îndeosebi, turistic”, a menţionat managerul proiectului, Alexandru Rotaru. Potrivit lui, odată cu deschiderea parcului, se vor deschide şi noi perspective de venituri pentru locuitorii din preajmă. Meşteşugarii locali vor putea să-şi marcheze produsele ca fiind fabricate în Parcul Naţional Orhei, ceea ce le-ar putea creşte valoarea de piaţă.

Proiectul este finanţat de către Fondul Global de Mediu şi urmează să fie înaintat Ministerului Mediului spre examinare, iar, ulterior, remis Parlamentului spre aprobare.

 

Sursa: ecology.md