Programul National de formare in domeniul Fondurilor Structurale.

In cadrul Programului National de Formare Sistematica a Expertilor si Consultantilor pentru proiecte cu Fonduri Structurale, EUROLINK – Casa Europei, in parteneriat cu Universitatea Romana de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea", organizeaza, in cursul lunii martie 2007, trei module de training intensiv in domeniul Fondurilor Structurale, dupa cum urmeaza:

 

1. Realizarea dosarului tehnic al proiectului – Bucuresti, 16-17 martie 2007
(termen limita de inscriere: 14 martie 2007)

 

2. Planul de afaceri, analiza cost-beneficii si bugetarea proiectului – Bucuresti, 23-24 martie 2007
(termen limita de inscriere: 21 martie 2007)


3. Studiul de fezabilitate, analiza de risc si senzitivitate – Bucuresti, 30-31 martie 2007
(termen limita de inscriere: 28 martie 2007)