Proiectul de lege privind navigaţia internă va distruge ecosistemul râurilor

Proiectul Legii privind navigaţia internă (denumirea completă proiectul Legii cu privire la transportul naval intern nr. 1894 din 21.08.2012) şi punerea lui în aplicare, în forma propusă de Guvern (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor) şi Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului, va cauza daune irecuperabile ecosistemelor principalelor râuri ale Republicii Moldova – Nistru şi Prut. Proiectul nominalizat va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar va favoriza economia tenebră şi va încuraja corupţia în sistem.

Mai multe scrisori semnate de ONG-uri de mediu, dar şi din partea Grupului de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare, au fost expediate, în perioada 2012-2013, în adresa Guvernului şi Parlamentului, cu solicitarea de a nu admite promovarea acestui proiect de lege în forma propusă cu impact deosebit de negativ asupra ecosistemelor Nistrului şi Prutului şi a asigura dezvoltarea transportului fluvial fără a distruge aceste ecosisteme.

Deşi mai mulţi specialişti şi ONG-urile de mediu au explicat clar poziţia comună privind neadmiterea extragerii nerambursabile a nisipului şi prundişului din luncile minore ale râurilor navigabile, autorii Legii (Ministerul Transporturilor şi Comisia Economie a Parlamentului) insistă ca în document să nu fie inclusă nici o limitare a extragerii aluviunilor din râuri în procesul curăţirii şenalului navigabil. Totodată, autorii proiectului de lege insistă pentru permiterea comercializării sedimentelor extrase, fapt care ascunde, în opinia ONG-urilor, principalul interes al autorilor legii şi care, evident, favorizează economia tenebră şi firmele interesate în transformarea Nistrului şi Prutului în cariere de nisip şi pietriş. Menirea principală a acestor râuri este asigurarea cu apă potabilă a circa 4 milioane de locuitori ai R. Moldova.

Solicitarea ecologiştilor este ca, în scopul excluderii impactului negativ al activităţilor de menţinere şi adâncire a şenalului navigabil, Art. 6 al sus-numitului proiect de Lege să fie completat cu alineate (5) şi (6) cu următorul conţinut:
„(5) Extragerea nerambursabilă a sedimentelor solide (nisip, pietriş, prundiş etc.) din lunca minoră a râurilor este interzisă. Procesul de extragere a sedimentelor solide din lunca râurilor, în scopul menţinerii sau în scopul adâncirii şenalului navigabil, se efectuează conform proiectului coordonat cu Autoritatea Centrală de Mediu, ce va prevedea în mod obligatoriu reîntoarcerea completă a sedimentelor extrase pentru formarea boiştilor de reproducere a peştilor în sectoarele din amonte ale râului.
(6) Comercializarea sedimentelor solide extrase din lunca minoră a râurilor este interzisă şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani, în funcţie de volumul sedimentelor comercializate”.(a se vedea Scrisoarea Grupului de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare către Guvern, nr. 13/08 din 29 ianuarie 2013).

Facem apel către Parlamentul R.Moldova să nu favorizeze economia tenebră, ci să apere prin Lege Nistrul şi Prutul a căror destinaţie este să asigure cu resurse acvatice şi apă potabilă toţi locuitorii acestui pământ. Astăzi şi de-a pururea!

Alecu RENIŢĂ, coordonatorul Grupului de Lucru Mediu, CNP,
Ilia TROMBIŢCHI, membru al Grupului de Lucru Mediu CNP

Pentru mai multe detalii privind problema vizată,
vă rugăm să contactaţi expertul CNP la numărul de telefon: 069121726

Sursa: Mișcarea Ecologistă din Moldova