Lansarea proiectului “Informarea şi educarea populaţiei privind gestionarea adecvată a deşeurilor”

La 11 iulie 2011, dl Radu Bajureanu, viceministru al mediului, a  participat la lansarea proiectului “Informarea şi educarea populaţiei privind gestionarea adecvată a deşeurilor”, care va fi realizat în comun de către Ministerul Mediului, Uniunea pentru Valorificarea Deşeurilor „Pentru o Moldovă curată”, experţi în domeniu, organizaţii din domeniul mediului, populaţia locală şi agenţi economici care activează în domeniul reciclării deşeurilor şi Organizaţia Neguvernamentală „Metropolitan Media”. Continue reading Lansarea proiectului “Informarea şi educarea populaţiei privind gestionarea adecvată a deşeurilor”

Conducerea Chişinăului vrea un management al deşeurilor la standardele europene

Un management al deşeurilor la standardele europene – aceasta este doleanţa edilului capitalei Dorin Chirtoacă, care s-a inspirat în acest domeniu în cadrul vizitei efectuate în Suedia.

Primarul a cerut directorului Regiei „Autosalubritate”, Tudor Maniv, ca în decurs de o săptămînă, să pregătească toate documentele necesare pentru implementarea unui management conform standardelor europene. Continue reading Conducerea Chişinăului vrea un management al deşeurilor la standardele europene

Îmbunătăţirea cadrului instituţional privind gestionarea ariilor protejate de stat din Republica Moldova

La 8 iulie 2011, ministrul mediului Gheorghe Şalaru a avut o întrevedere cu Michael Appleton, expert internaţional în dezvoltare instituţională şi arii protejate (Marea Britanie), Nadja Veters, manager de portofoliu PNUD-Moldova şi conducerea proiectului „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate în Republica Moldova”, în vederea analizării programului de restructurare şi fortificare instituţională a Sistemului de Arii Protejate din Moldova.  Continue reading Îmbunătăţirea cadrului instituţional privind gestionarea ariilor protejate de stat din Republica Moldova

Primarii din Franţa şi Moldova împreună pentru gestiunea apei şi canalizării în mod intercomunitar

La 5 iulie 2011, ministrul mediului Gheorghe Şalaru  s-a întîlnit cu un grup de reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Franţa, sosiţi în Republica Moldova pentru efectuarea unui schimb de experienţă cu omologii lor din ţara noastră în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare. În cadrul întrunirii au fost  puse în discuţie problemele şi necesităţile RM în domeniul respectiv şi oportunităţile de colaborare dintre administraţiile publice locale din cele două state. Continue reading Primarii din Franţa şi Moldova împreună pentru gestiunea apei şi canalizării în mod intercomunitar

Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea în procesul de conştientizare, educare şi participare a publicului

Pe data de 30 iunie, în cadrul celei de-a IV-a Reuniuni a Părţilor la Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului s-a desfăşurat un eveniment aparte “Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea în procesul de conştientizare, educare şi participare a publicului” organizat şi susţinut de Dl Erie Tamle, reprezentantul Secretariatului Convenţiei privind Diversitatea Biologică. Continue reading Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea în procesul de conştientizare, educare şi participare a publicului

ŞCOALA DE VARA PENTRU TINERI „NISTRU-2011”

În vara anului 2011 (iulie) Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” www.eco-tiras-org organizează a patra oară şcoala de vară pentru  tineri „Nistru-2011”. Şcoala de Vară va fi organizată în parteneriat cu ONG-urile-membri ai Asociaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului, în satul Malovata Nouă, malul stîng, raionul Dubăsari. 70 de tineri şi tinere cu vîrste cuprinse între16-22 ani din Moldova şi regiunea transnistreană, interesaţi de dezvoltarea societăţii civile, geografie, ecologie, şi cei, care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile personale în aceste domenii, vor participa la şcoala de vară. Continue reading ŞCOALA DE VARA PENTRU TINERI „NISTRU-2011”

INFORMAŢIA privind finalizarea expediţiei ecologice complexe „Prut 2011”

Pe 29 iunie 2011, ora 14.00, în Giurgiuleşti la confluenţa rîului Prut cu fluviul Dunărea a avut loc finalizarea oficială a Expediţiei ecologice complexe „Prut 2011”, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor de profil, autorităţile publice locale, mass-media şi persoanele interesate. Continue reading INFORMAŢIA privind finalizarea expediţiei ecologice complexe „Prut 2011”

Conferința de Presă dedicată încheierii lucrărilor Reuniunii a IV-a a Părților Convenției Aarhus

Vineri 1 iulie 2011 la Palatul Republicii, în cadrul Reuniunii a IV-a Convenției privind accesul la informative, justiție și participarea publicului în luarea deciziilor de mediu (Convenția Aarhus), s-a desfășurat Conferința de Presă de totalizare a reuniunii. Continue reading Conferința de Presă dedicată încheierii lucrărilor Reuniunii a IV-a a Părților Convenției Aarhus