Seminar regional de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022

Un seminar regional de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2012-2022 a avut loc miercuri, 27 iulie a.c., în incinta Hotelului „Bălți” din municipiul Bălți.

În luarea sa de cuvînt de la deschiderea seminarului, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, a vorbit despre importanţa elaborării şi implementării Strategiei Naţionale de Mediu atît la nivel naţional, cît şi la nivel local. Continue reading Seminar regional de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022

Noi reglementari în sezonul de vînătoare 2011-2012

În reglementarea termenelor de vînătoare pentru sezonul 2011-2012 au apărut noi schimbări. Conform Hotărîri Guvernului RM nr. 561 din 25.07.2011, se modifică termenele de vînătoare la următoarele specii de vînat: mistreţi – de la 20 noiembrie 2011 pînă la 31 decembrie 2011, iepuri – de la 4 decembrie 2011 pînă la 15 ianuarie 2012, porumbei (cu excepţia porumbelului de scorbură) – de la 20 august 2011 pînă la 13 noiembrie 2011, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă, culici – de la 20 august 2011 pînă la 31 decembrie 2011 şi gîşte (cu excepţia gîştei cu gît roşu) – de la 1 octombrie 2011 pînă la 15 ianuarie 2012. La fel, conform Hotărîrii, se interzice vînatul pe întreg sezonul de vînătoare la cerbul pătat, elan, căprior, potîrniche. Continue reading Noi reglementari în sezonul de vînătoare 2011-2012

Republica Moldova şi-a luat angajamentul să ridice cota energiei regenerabile folosite în ţară

Republica Moldova şi-a luat angajamentul împreună cu ţările UE ca în următorii zece ani să ridice cota energiei regenerabile folosite în ţară pînă la 20 la sută prin utilizarea energiei eoliene, energiei biomasei, solare etc. Declaraţii în acest sens a făcut ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru, în cadrul dezbaterilor publice pe marginea Strategiei Naţionale de Mediu a Republicii Moldova pentru anii 2012-2022. Continue reading Republica Moldova şi-a luat angajamentul să ridice cota energiei regenerabile folosite în ţară

Seminarele regionale de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022

Ministerul Mediului, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Centrul Naţional de Mediu, organizează în perioada 25-27 iulie 2011 Seminare Regionale de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu aRepublicii Moldova pentru perioada anilor 2012-2022. Proiectul Strategiei se elaborează de Ministerul Mediului cu suportul PNUD Moldova şi se preconizează definitivarea şi aprobarea lui pînă la finele anului 2011, în conformitate cu Planul de Activitate a Guvernului pentru perioada anilor 2011-2014. Obiectivele de bază a Strategiei de mediu vor fi ca parte componentă a Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2012-2020. Continue reading Seminarele regionale de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022

Legislaţia imperfectă face ca proiectele finanţate de fondurile ecologice din Moldova să fie mai puţin transparente şi eficiente

Formele actuale de organizare şi administrare a fondurilor ecologice în Moldova, atît naţional cît şi local, nu corespund bunelor practici în partea de delimitare a atribuţiilor organelor de supraveghere faţă de cele executive, organizării şi repartiţiei funcţiilor de control şi raportare, precum şi în ceea ce ţine de respectarea ierarhiei de reglementare a acestora. În acest sens, este necesară elaborarea unui concept clar al sistemului de fonduri ecologice, care să stabilească un echilibru între aspectele politice, tehnice, financiare şi legale existente privind repartizarea fondurilor, procesul de implementare şi rezultatele proiectelor realizate. Continue reading Legislaţia imperfectă face ca proiectele finanţate de fondurile ecologice din Moldova să fie mai puţin transparente şi eficiente

Oare Republica Moldova are nevoie de surse de energie alternative?

În prezent în Republica Moldova, fără rezerve de energie proprii, s-au agravat probleme, legate de accesul ei la surse de energie electrică stabile.

În ciuda faptului că ţara noastră geografic este situată între Ucraina şi România, care au un potenţial destul de mare pentru producerea energiei electrice, acest tip de energie devine disponibil nu pentru toţi.  Continue reading Oare Republica Moldova are nevoie de surse de energie alternative?

Starea depozitelor de pesticide inutilizabile şi interzise din raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Cahul şi Leova

La 14 iulie 2011, o comisie condusă de către viceministrul mediului Lazăr Chirică şi compusă din reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Oficiului Management Durabil POP, Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Apărării, Serviciului Pază de Stat şi Administraţiei Publice Locale a examinat starea pesticidelor inutilizabile şi interzise stocate în depozitele centrale din raionale Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Cahul şi Leova. Continue reading Starea depozitelor de pesticide inutilizabile şi interzise din raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Cahul şi Leova

Cercetătorii moldoveni vor pune în aplicare metode noi de prelucrare a deşeurilor din plastic

Cercetătorii moldoveni vor pune în aplicare metode noi de prelucrare a deşeurilor din plastic. Institutul de chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova / AS RM / a lansat proiectul privind trecerea tehnologică la prelucrarea totală a deşeurilor din plastic cu producerea a noi produse, reportează MOLDPRES.  Continue reading Cercetătorii moldoveni vor pune în aplicare metode noi de prelucrare a deşeurilor din plastic

Poliţia şi ecologii încearcă să combată braconajul

Colaboratorii MAI al RM şi angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au efectuat 2361 raiduri pentru contracararea pescuitului şi vînatului ilicit. Ca rezultat al cazurilor de braconaj s-au dresat 812 procese-verbale cu privire la diferite contravenţii. Cel mai mare număr al acestora – 429 – se referă la încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi ale pescuitului, deseori în scopuri comerciale. Continue reading Poliţia şi ecologii încearcă să combată braconajul